Kasa Im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki

 

Board

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND in 2011 Standing, from the left: :Krzysztof Nieczypor, Jan Piskurewicz, Stanisław Kiczuk, Marek Wesołowski, Andrzej Śródka, Janina Jóźwiak, Włodzimierz Siwiński, Barbara Kuźnicka, Joanna Schiller-Walicka, Jerzy Wyrozumski, Andrzej Tomczak, Edward Potkowski, Władysław Wilczyński, Jarosław Włodarczyk, Leszek Zasztowt.. Sitting in the middle: Lidia Dyjak

COMMITTEE

 • President : Leszek Zasztowt
 • Vice-President : Andrzej Zakrzewski
 • Secretary : Joanna Schiller-Walicka
 • Treasurer : Jacek Soszyński
 • Members: Jaromir Jeszke, Jan Piskurewicz, Grzegorz Płoszajski, Jarosław Włodarczyk, Robert Zaborowski

 • Program Director: Krzysztof Nieczypor

ACADEMIC COUNCIL

 • President: Paweł Haensel, Warsaw Society of Sciences
 • Secretary: Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań Society of Friends of Arts and Sciences

Members – delegates:

 • Jan Grad – Adam Mickiewicz University
 • Agnieszka Lekka-Kowalik – Catholic University of Lublin
 • Ewa Szczepańska-Sadowska – Polish Academy of Arts and Sciences
 • Izabella Malej – University of Wrocław
 • vacat – Warsaw University of Technology
 • Anna Giza-Poleszczuk – Warsaw University
 • Andrzej Rychard – Polish Academy of Sciences
 • Janusz Małłek – Nicholas Copernicus University
 • Kazimiera Anna Wilk – Wrocław University of Technology
 • Marek Wesołowski – Gdańsk Scientific Society
 • Jacek Hejduk – University of Łódź
 • Janusz Wrona – Marie Curie-Skłodowska University

BOARD OF FOUNDERS

President: Teresa Chynczewska-Hennel

Members: Tadeusz Bielicki, Stefan Bratkowski, Władysław Findeisen, Monika Hamanowa, Piotr Hűbner, Hanna Krajewska, Zbigniew Antoni Kruszewski, Barbara Kuźnicka, Leszek Kuźnicki, Janusz Lipkowski, Stanisław Mossakowski, Bogusław Niemirka, Andrzej Rachuba, Adam Daniel Rotfeld, Elżbieta Smułkowa, Andrzej Kajetan Wróblewski

AUDITORIAL COMMITTEE

President: Anna Trojanowska

Members: Edward Hałoń, Bogusław Niemirka

BOARD, 2010

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND in 201O Standing, from the left: Andrzej Tomczak, Jan Piskurewicz, Jerzy Wyrozumski, Leszek Zasztowt, Jarosław Włodarczyk, Joanna Schiller, Natalia Lietz, Lidia Dyjak, Andrzej Biernacki. Sitting, from the left: Stanisław Kiczuk, Jerzy Osiowski, Władysław Findeisen, Barbara Kuźnicka, Władysław Wilczyński

BOARD 1918-1939

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND 1918-1928 Sitting, from the left: Józef Ujejski, Tadeusz Kotarbiński, Józef Morozewicz, Jan Zalewski, Wacław Baehr, Bolesław Markowski, Franciszek Czubalski, Karol Lutostański, Czesław Witoszyński, Czesław Białobrzeski, Jan Jakubowski

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND, 29 of June 1939 Standing, from the right: Ludwik Szperl, Stanisław Michalski, Wojciech Świętosławski, Ludwik Krzywicki, Ignacy Mościcki, Czesław Białobrzeski, Bolesław Hryniewiecki, Witold Staniewicz i inni