Władze

KOMITET

 • Prezes: Leszek Zasztowt
 • Wiceprezes: Andrzej Zakrzewski
 • Sekretarz: Joanna Schiller-Walicka
 • Skarbnik: Jacek Soszyński
 • Członkowie: Jaromir Jeszke, Jan Piskurewicz, Grzegorz Płoszajski, Jarosław Włodarczyk, Robert Zaborowski
 • Dyrektor Programowy: Krzysztof Nieczypor

RADA NAUKOWA

 • Przewodniczący: Paweł Haensel – delegat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • Sekretarz: Alicja Pihan-Kijasowa

Członkowie – delegaci:

 • Polskiej Akademii Nauk – Andrzej Rychard
 • Polskiej Akademii Umiejętności – Ewa Szczepańska-Sadowska
 • Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – Marek Wesołowski
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego – Jan Święch
 • Uniwersytetu Warszawskiego – Anna Giza-Poleszczuk
 • Politechniki Warszawskiej – vacat
 • Uniwersytetu Wrocławskiego – Izabella Malej
 • Politechniki Wrocławskiej – Kazimiera Anna Wilk
 • Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Jan Grad
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Janusz Małłek
 • Uniwersytetu Łódzkiego – Jacek Hejduk
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Janusz Wrona
 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Agnieszka Lekka-Kowalik

RADA FUNDATORÓW

Przewodnicząca: Teresa Chynczewska-Hennel

Członkowie:Tadeusz Bielicki, Stefan Bratkowski, Władysław Findeisen, Monika Hamanowa, Piotr Hűbner, Hanna Krajewska, Zbigniew Antoni Kruszewski,Barbara Kuźnicka, Leszek Kuźnicki, Janusz Lipkowski, Stanisław Mossakowski, Bogusław Niemirka, Andrzej Rachuba, Adam Daniel Rotfeld, Elżbieta Smułkowa, Andrzej Kajetan Wróblewski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Anna Trojanowska

Członkowie: Jan Szumski, Bogusław Niemirka

WŁADZE KASY 2011 – 2016

RADA NAUKOWA KASY IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO w 2011 Stoją od lewej: Krzysztof Nieczypor (Dyr. Progr.), Jan Piskurewicz (Członek K), Stanisław Kiczuk (Członek RN), Marek Wesołowski (Członek RN), Andrzej Śródka (Członek K), Janina Jóźwiak (Skarbnik K)), Włodzimierz Siwiński (Wiceprezes K), Barbara Kuźnicka (Przewodnicząca RF), Joanna Schiller-Walicka (Sekretarz K), Jerzy Wyrozumski (Przewodniczący RN), Andrzej Tomczak (Członek RN), Edward Potkowski (Sekretarz RN), Władysław Wilczyński (Członek RN), Jarosław Włodarczyk (Członek K), Leszek Zasztowt (Prezes K). W środku: Lidia Dyjak (Kierownik Biura Kasy)


WŁADZE KASY 1994 – 2011

CZŁONKOWIE WŁADZ KASY IM. MIANOWSKIEGO w 2010 (KOMITET, RADA NAUKOWA I RADA FUNDATORÓW) Stoją od lewej: Andrzej Tomczak (członek RN), Jan Piskurewicz (członek K), Jerzy Wyrozumski (Przewodniczący RN), Leszek Zasztowt (Prezes K), Jarosław Włodarczyk (członek K), Joanna Schiller (Sekretarz K), Natalia Lietz, Lidia Dyjak (kierownik Biura Kasy), Andrzej Biernacki (członek K). Siedzą od lewej: Stanisław Kiczuk (członek RN), Jerzy Osiowski (Członek RN), Władysław Findeisen (Członek Honorowy K, członek RF), Barbara Kuźnicka (Przewodnicząca RF), Władysław Wilczyński (Członek RN)

WŁADZE KASY 1918-1939


KOMITET ZARZĄDZAJĄCY KASĄ IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO 1918-1928 Siedzą od lewej: Józef Ujejski, Tadeusz Kotarbiński, Józef Morozewicz, Jan Zalewski, Wacław Baehr, Bolesław Markowski, Franciszek Czubalski, Karol Lutostański, Czesław Witoszyński, Czesław Białobrzeski, Jan Jakubowski

ZEBRANIE RADY NAUKOWEJ KASY IM. MIANOWSKIEGO, 29 CZERWCA 1939 Stoją od prawej: Ludwik Szperl, Stanisław Michalski, Wojciech Świętosławski, Ludwik Krzywicki, Ignacy Mościcki, Czesław Białobrzeski, Bolesław Hryniewicz, Witold Staniewicz i inni.

Polskiej Akademii Nauk – Andrzej Rychard

Polskiej Akademii Umiejętności – Jan Machnik

Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – Marek Wesołowski

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Alicja Pihan-Kijasowa

Uniwersytetu Warszawskiego – Alojzy Nowak

Politechniki Warszawskiej – Andrzej Jakubowski

Uniwersytetu Wrocławskiego – Izabella Malej

Politechniki Wrocławskiej – Aleksander Weron

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Kazimierz Przyszczypkowski

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Andrzej Tomczak

Uniwersytetu Łódzkiego – Władysław Wilczyński

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Janusz Wrona

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Stanisław Kiczuk