Kasa Im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki

 

Board

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND in 2011 Standing, from the left: :Krzysztof Nieczypor, Jan Piskurewicz, Stanisław Kiczuk, Marek Wesołowski, Andrzej Śródka, Janina Jóźwiak, Włodzimierz Siwiński, Barbara Kuźnicka, Joanna Schiller-Walicka, Jerzy Wyrozumski, Andrzej Tomczak, Edward Potkowski, Władysław Wilczyński, Jarosław Włodarczyk, Leszek Zasztowt.. Sitting in the middle: Lidia Dyjak

COMMITTEE

 • President : Leszek Zasztowt
 • Vice-President : Włodzimierz Siwiński
 • Secretary : Joanna Schiller
 • Treasurer : Janina Jóźwiak
 • Members: Andrzej Biernacki, Jan Piskurewicz, Grzegorz Płoszajski, Andrzej Śródka, Jarosław Włodarczyk

 • Program Director: Krzysztof Nieczypor
 • Deputy Program Director: Paweł Charkiewicz

ACADEMIC COUNCIL

 • President: Jerzy Wyrozumski, Jagiellonian University, Cracow
 • Secretary: Edward Potkowski, Warsaw Society of Arts and Sciences

Members – delegates:

 • Jerzy Fedorowski – Adam Mickiewicz University
 • Stanisław Kiczuk – Catholic University of Lublin
 • Leon Kozacki – Poznań Society of Friends of Arts and Sciences
 • Jan Machnik – Polish Academy of Arts and Sciences
 • Wojciech Maciejewski – Warsaw University
 • Izabella Malej – University of Wrocław
 • Jerzy Osiowski – Warsaw University of Technology
 • Andrzej Rychard – Polish Academy of Sciences
 • Andrzej Tomczak – Nicholas Copernicus University
 • Aleksander Weron – Wrocław University of Technology
 • Marek Wesołowski – Gdańsk Scientific Society
 • Władysław Wilczyński – University of  Łódź
 • Marian Żukowski  – Marie Curie-Skłodowska University

BOARD OF FOUNDERS

President: Barbara Kuźnicka

Members: Tadeusz Bielicki, Stefan Bratkowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Władysław Findeisen, Maciej W. Grabski, Marian Grynberg, Edward Hałoń, Janusz Haman, Monika Hamanowa, Piotr Huebner, Zbigniew Antoni Kruszewski, Leszek Kuźnicki, Stanisław Mossakowski, Bogusław Niemirka, Jerzy Pelc, Andrzej Rachuba, Adam Daniel Rotfeld, Elżbieta Smułkowa, Andrzej Kajetan Wróblewski

AUDITORIAL COMMITTEE

President: Anna Trojanowska

Members: Edward Hałoń, Bogusław Niemirka

BOARD, 2010

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND in 201O Standing, from the left: Andrzej Tomczak, Jan Piskurewicz, Jerzy Wyrozumski, Leszek Zasztowt, Jarosław Włodarczyk, Joanna Schiller, Natalia Lietz, Lidia Dyjak, Andrzej Biernacki. Sitting, from the left: Stanisław Kiczuk, Jerzy Osiowski, Władysław Findeisen, Barbara Kuźnicka, Władysław Wilczyński

BOARD 1918-1939

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND 1918-1928 Sitting, from the left: Józef Ujejski, Tadeusz Kotarbiński, Józef Morozewicz, Jan Zalewski, Wacław Baehr, Bolesław Markowski, Franciszek Czubalski, Karol Lutostański, Czesław Witoszyński, Czesław Białobrzeski, Jan Jakubowski

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND, 29 of June 1939 Standing, from the right: Ludwik Szperl, Stanisław Michalski, Wojciech Świętosławski, Ludwik Krzywicki, Ignacy Mościcki, Czesław Białobrzeski, Bolesław Hryniewiecki, Witold Staniewicz i inni