Kasa Im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki

 

Exhibition “Faces of Jozef Mianowski Fund”

The exhibition “Faces of the Josef Mianowski Fund was designed to commemorate the 130th anniversary of the founding and the 20th anniversary of the rebirth of the  Josef Mianowski Fund – A Foundation for the Promotion of Science. It is now exhibited in front of the Old Library building at the main campus of the University of Warsaw (see the map).

Script of the exhibition – Joanna Arvaniti, Polish Academy of Science in Warsaw

Review – Leszek Zasztowt, Jozef Mianowski Fund

Cooperation – Tomasz Rudzki, Polish Academy of Science in Warsaw

Design project – Maria Kaliszczuk-Donaj, ALMAKER

Tablica 18

Image 18 of 18

„Mamy nadzieję, że reaktywowanie Kasy im. J. Mianowskiego zyska poparcie środowisk naukowych w całej Polsce, a odrodzona Kasa będzie mogła, choć w części, dopomóc w finansowaniu badań i wydawnictw naukowych. Komitet Zarządzający Kasą im. Józefa Mianowskiego