Redakcja

Czasopismo | Aktualny Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Redakcja:
Dietrich Benner
Andrzej Biernacki
John Connelly
David Frick
Michał Jasiński (II sekretarz redakcji)
Jaromir Jeszke (redaktor naczelny)
Łukasz Jeszke (redaktor wydania elektronicznego)
Dorota Kozłowska (sekretarz redakcji)
John Micgiel
Jan Piskurewicz
Karolina Polasik – Wrzosek (zastępca redaktora naczelnego)
Jacek Soszyński
Jan Jakub Surman
Andrzej Śródka
Jarosław Włodarczyk
Stefan Zamecki
Leszek Zasztowt

Rada Programowa:
Osman Achmatowicz,
Daniel Beauvois,
Ireneusz Białecki,
Roman Duda,
Leonid Gorizontow,
Janusz Grzelak,
Piotr Hübner,
Helmut Juros,
Roman Murawski,
Boris Nossov,
Ilana Löwy,
Henryk Samsonowicz,
Jerzy Wyrozumski (†),
Andrzej Ziabicki.