Redakcja

Rocznik| Redakcja | Do Autorów | Prenumerata | Kontakt

Redakcja: Andrzej Biernacki, Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Wojciech Gasparski, Jan Piskurewicz (redaktor naczelny), Andrzej Strzałecki, Andrzej Śródka, Stefan Zamecki i Leszek Zasztowt.

Rada Programowa: Osman Achmatowicz, Ireneusz Białecki, Adam Bielański, Roman Duda, Maciej W. Grabski, Janusz Grzelak, Józef Hurwic, Piotr Hübner, Helmut Juros, Jerzy Kłoczowski, Gerard Labuda, Jerzy Osiowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Szacki, Andrzej Śródka, Janusz Tazbir, Andrzej Tomczak, Jerzy Wyrozumski, Andrzej Ziabicki i Mariusz M. Żydowo.