Rocznik

Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Prenumerata | Kontakt

Kasa im. Mianowskiego wydaje rocznik „NAUKA POLSKA. JEJ POTRZEBY, ORGANIZACJA I ROZWÓJ”, stanowiący kontynuację pisma ukazującego się w latach 1918-1947. Poświęcony jest aktualnym sprawom nauki polskiej, jej problemom i perspektywom. Na jego łamach omawiane są zagadnienia organizacji i finansowania nauki. Rocznik prezentuje też wypowiedzi dotyczące zasadniczych kwestii rozwoju nauki oraz stara się informować społeczeństwo o jej potrzebach. Zamieszcza studia nad dziejami nauki, biografie uczonych oraz sprawozdania z działalności Kasy Mianowskiego w poprzedzającym jego ukazanie się roku (wraz z wykazem stypendystów).