NAJSTARSZA DZIAŁAJĄCA W POLSCE ORGANIZACJA NAUKOWA POWSTAŁA W WARSZAWIE W 1881 ROKU

Celem fundacji jest wspieranie nauki w Polsce poprzez udzielanie
stypendiów naukowych, dofinansowanie wydawnictw naukowych oraz
konferencji i szkoleń, organizowanie zjazdów naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Kasy im. Józefa Mianowskiego

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi działaniami Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Zapraszamy do lektury dziejów Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi działaniami Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Zapraszamy do przejrzenia dziejów Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Wesprzyj nas

Przekaż darowiznę na rzecz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Wystawy i wydarzenia

Wystawa „Twarze Kasy im. Józefa Mianowskiego” została zaprojektowana z okazji jubileuszu 130-lecia powstania i 20-lecia odrodzenia Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

 

 

 

Wystawa „Twarze Kasy im. Józefa Mianowskiego” została zaprojektowana z okazji jubileuszu 130-lecia powstania i 20-lecia odrodzenia Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania otwartego Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, współorganizowanego przez Kasę im. Mianowskiego, poświęconego Aleksandrowi Gieysztorowi w 100-lecie urodzin, które odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie.

Józef Mianowski (1804-1879) na trwałe zapisał się w historii nauki polskiej. Lekarz i społecznik, profesor fizjologii Akademii Medyko-Chrurgicznej w Wilnie w latach 1839-1842, a następnie w Petersburgu. W latach 1862-1869 był Rektorem warszawskiej Szkoły Głównej, jedynej w owym czasie polskiej uczelni wyższej w zaborze rosyjskim. W okresie powstania styczniowego 1863 r. Mianowski potrafił ochronić studentów przed represjami, celowo pomniejszając wobec władz carskich ich udział w powstaniu. Wielu spośród uczestniczących w walkach figurowało na sfałszowanych listach obecności Szkoły. W końcowej fazie powstania i po jego upadku do Szkoły Głównej zapisało się wielu uczestników, zatajając swą powstańczą przeszłość. Dzięki Józefowi Mianowskiemu Szkoła Główna uniknęła represji popowstaniowych i była swoistym azylem dla młodzieży, której udało się wyjść z powstania.

Józef Mianowski - patron Fundacji

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia nas w siedzibie w Warszawie

Adres:

ul. Nowy Świat 72, pok. 21A

00-330 WARSZAWA

tel.:

(48 22) 826 7174 

©2024 Kasa im.Józefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki