Czasopismo | Aktualny Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXVI (LI) 2017

Jaromir Jeszke, Słowo od Redaktora, str. 9
Pełen tekst (PDF)

Sprawy nauki

Karol Myśliwiec, Quo vadis PAN?, str. 13
Pełen tekst (PDF)

Michał Kokowski, Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla Nauki, str. 19
Pełen tekst (PDF)

Anna M. Kola,, Polityczna rewolucja czy obywatelska ewolucja? Opinia ruchu społecznego Obywatele Nauki w sprawie projektów założeń Ustawy 2.0, str. 29
Pełen tekst (PDF)

Autobiografie i biografie uczonych

Jan Woleński, Jak zostałem filozofem? (oprac. Jolanta Stasiak), str. 47
Pełen tekst (PDF)

Witold Doroszewski, Ze wspomnień o tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego w czasie okupacji (oprac. Jolanta Stasiak), str. 73
Pełen tekst (PDF)

Jan Doroszewski, Mój Ojciec. Wspomnienia (oprac. Jolanta Stasiak), str. 78
Pełen tekst (PDF)

Anna Szyfer, Wspomnienie o Witoldzie Doroszewskim, str. 81
Pełen tekst (PDF)

Studia i materiały z dziejów nauki

Wiktor Werner, Alfred Korzybski – czy zapomniany geniusz? Zagadnienie recepcji uczonego w zasobach internetowych, str. 87
Pełen tekst (PDF)

Piotr Hübner, Systematy ideowe w kręgu civitas academica, str. 97
Pełen tekst (PDF)

Recenzje i omówienia książek wydanych przy wsparciu Kasy im. J. Mianowskiego

Jaromir Jeszke, Stefan Zamecki, O niektórych potrzebach nauki polskiej na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój. Lata 1918-1947. Aneks, Warszawa 2017, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Seria „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, t. CLXVIII, 406 s., str. 119
Pełen tekst (PDF)

Michał Stanisław Jasiński, Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017, ss. 462, str. 122
Pełen tekst (PDF)

Paweł Komorowski, Tomasz Siewierski: Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Instytut Historii Nauki im.L. i A. Birkenmajerów, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2016, ss. 276, str. 125
Pełen tekst (PDF)

Maria Stinia, Iwona H. Pugacewicz: Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji. Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLVII, Warszawa 2017, ss. 701, str. 129
Pełen tekst (PDF)

Kronika

Andrzej Tomczak (12 IX 1922 – 8 II 2017) (Hanna Mollin), str. 137
Pełen tekst (PDF)

Edward Potkowski (1934–2017) (Jerzy Kaliszuk), str. 144
Pełen tekst (PDF)

Sprawozdania z działalności organów Kasy im. J. Mianowskiego (Joanna Schiller Walicka), str. 147
Pełen tekst (PDF)

V Edycja Nagrody Jana Jędrzejewicza (Maciej Jasiński), str. 155
Pełen tekst (PDF)

Seminarium Międzywydziałowej „Pracowni Pytań Granicznych” UAM Aktualność historii nauki (Katarzyna Pękacka-Falkowska), str. 157
Pełen tekst (PDF)

Nasi autorzy, str. 160
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe