Czasopismo | Aktualny Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXVIII (LIII) 2019

100 lat Uniwersytetu Poznańskiego (1919–2019)

Jaromir Jeszke, Słowo od Redaktora, str. 9
Pełen tekst (PDF)

SPRAWY NAUKI

POZNAŃSKIE REFLEKSJE I INTERPRETACJE

Roman Murawski, Logika na uniwersytecie w Poznaniu, str. 19
Pełen tekst (PDF)

Antoni Szczuciński, W stronę ponadlokalności. Uwagi o rozwoju fizyki w Uniwersytecie Poznańskim, str. 37
Pełen tekst (PDF)

Janusz Skoczylas, Nauki geologiczne w Wielkopolsce. W 100-lecie akademickiej geologii w Poznaniu, str. 51
Pełen tekst (PDF)

Andrzej Gulczyński, Fundamenty poznańskiej cywilistyki, str. 81
Pełen tekst (PDF)

Jan Grad, „Poznańska szkoła metodologiczna”– osiągnięcia, oceny i kontrowersje, str. 99
Pełen tekst (PDF)

Anita Magowska, Kilka uwag o medycynie zmieniającej się przez stulecie, także poznańskiej, str. 119
Pełen tekst (PDF)

STUDIA Z DZIEJÓW NAUKI

Jaromir Jeszke, Poznańscy uczeni doby międzywojennej na łamach „Nauki Polskiej”, str. 133
Pełen tekst (PDF)

RECENZJE

Monika Wiśniewska, Jak uprawiać historię edukacji artystycznej? Joanna Grabowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945–1956, seria: „Monografie z Dziejów Oświaty”, t. 50, Warszawa, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018, ss. 416, str. 165
Pełen tekst (PDF)

Jacek Soszyński, Leszek Zasztowt, Melting Puzzle: The Nobility, Society, Education and Scholarly Life in East-Central Europe (1800s–1900s), Bibliotheca Europae Orientalis, vol. XLIV, Studia 7, Warsaw, Studium Europy Wschodniej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, ss. 367, str. 175
Pełen tekst (PDF)

KRONIKA

Zasłużony dla nauki i społeczeństwa (Jerzy Lesław Wyrozumski, 1930–2018) (Jerzy Strzelczyk), str. 179
Pełen tekst (PDF)

Andrzej Ziabicki, Wspomnienie (Andrzej Wasiak), str. 190
Pełen tekst (PDF)

Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki od października 2018 roku do marca 2019 roku (Joanna Schiller-Walicka), str. 193
Pełen tekst (PDF)

Nasi autorzy, str. 201
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe