Czasopismo | Aktualny Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXIX (LIV) 2020

Jaromir Jeszke, Słowo od Redaktora, str. 9
Pełen tekst (PDF)
Jaromir Jeszke, A Word from the Editor, str. 11
Pełen tekst (PDF)

SPRAWY NAUKI

Apel Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (projekt), str. 15
Pełen tekst (PDF)

Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie proponowanych przekształceń instytutów PAN, str. 19
Pełen tekst (PDF)

Leszek Zasztowt, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie i Polska Akademia Nauk. Co dalej?, str. 23
Pełen tekst (PDF)

Józef Dulak, Światopogląd naukowy biotechnologa, str. 27
Pełen tekst (PDF)

Przemko Tylzanowski, The Quest for Immortality, str. 39
Pełen tekst (PDF)

Beata Anna Polak, Strategie i mechanizmy obronne w dyskursie na temat szczepień. Analiza dyskusji w mediach społecznościowych, str. 47
Pełen tekst (PDF)

AUTOBIOGRAFIE UCZONYCH

Janina Marciak-Kozłowska, Z biegiem Sanu…, str. 65
Pełen tekst (PDF)

STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI

Stefan Zamecki, Wokół naukoznawczych poglądów Eugeniusza Geblewicza (1904–1974), str. 73
Pełen tekst (PDF)

Piotr Hübner, Numerus clausus w życiu akademickim II Rzeczypospolitej, str. 105
Pełen tekst (PDF)

Patryk Tomaszewski, Korporacje akademickie w Poznaniu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, str. 121
Pełen tekst (PDF)

RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK WYDANYCH PRZY WSPARCIU KASY IM. J. MIANOWSKIEGO

Monika Wiśniewska, Mimo różnic – znaleźć wspólny język, str. 169
Pełen tekst (PDF)

Magdalena Lesińska, Kathleen Staudt, Granice w erze globalnej. Analiza porównawcza. Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 340., str. 179
Pełen tekst (PDF)

Wiesław Wójcik, Roman Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Warszawa, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza Aspra–JR, 2019, ss. 625., str. 183
Pełen tekst (PDF)

KRONIKA

Siódma edycja konkursu o nagrodę im. Jana Jędrzejewicza rozstrzygnięta (Barbara Bienias), str. 189
Pełen tekst (PDF)

Nasi autorzy, str. 191
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe