Wesprzyj Kasę | O działalności Kasy | Przekaż 1%| Przekaż darowiznę

Kasa im. Józefa Mianowskiego realizuje programy stypendialne dla naukowców z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich placówkach naukowych. Wysokość stypendium odpowiada średniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce plus koszty zakwaterowania na poziomie hotelu asystenckiego. W wyjątkowych wypadkach stypendia obejmować mogą także zwrot części kosztów podróży.

W latach 1994 – 2010 Kasa im. Mianowskiego udzieliła ponad 1500 stypendiów dla badaczy naukowych z 33 krajów, przede wszystkim Ukrainy, Białorusi i Rosji

Zobacz: Stypendyści w/g sponsorów i krajów Zobacz: Stypendyści z lat 1994 – 2009

 

Kasa im. Mianowskiego wydaje rocznik „Nauka Polska. Jej potrzeby, Organizacja i Rozwój”, stanowiący kontynuacje pisma ukazującego się w latach 1918 – 1947. Poświęcony jest aktualnym sprawom nauki polskiej, jej problemom i perspektywom. Na jego łamach omawiane są zagadnienia organizacji i finansowania nauki. Rocznik prezentuje też wypowiedzi dotyczące zasadniczych kwestii rozwoju nauki oraz stara się informować społeczeństwo o jej potrzebach. Zamieszcza studia nad dziejami nauki, biografie uczonych oraz sprawozdania z działalności Kasy w poprzedzającym jego ukazanie się roku (wraz z wykazem stypendystów).

Ponadto Kasa im. Mianowskiego współfinansuje publikacje innych wydawnictw poświęconych różnym dziedzinom naukowym. W latach 1994 – 2010 Kasa współfinansowała publikacje ponad 50 wydawnictw naukowych.

Zobacz: Publikacje