Aleksander Gieysztor – 100. rocznica urodzin

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji ze spotkania otwartego Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, współorganizowanego przez Kasę im. Mianowskiego, poświęconego Aleksandrowi Gieysztorowi w 100-lecie urodzin, które odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie.

W trakcie posiedzenia swoimi wspomnieniami o wybitnym polskim historyku podzielili się: prof. Karol Modzelewski, prof. Maria Koczerska, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Władysław Findeisen, prof. Jerzy Borejsza, prof. Adam Koseski, Prof. Roman Michałowski i Pani Zofia Kozłowska oraz Prof. Wojciech Iwańczak i prof. Stanisław Suchodolski.

Część 1: Otwarcie (prof. Leszek Zasztowt). Prof. Karol Modzelewski o Aleksandrze Gieysztorze


Część 2: Prof. Karol Modzelewski o Aleksandrze Gieysztorze


Część 3: Prof. Henryk Samsonowicz i prof. Władysław Findeisen o Aleksandrze Gieysztorze


Część 4: Prof. Maria Koczerska o Aleksandrze Gieysztorze


Część 5: Prof. Jerzy Borejsza o Aleksandrze Gieysztorze


Część 6: Prof. Adam Koseski o Aleksandrze Gieysztorze


Część 7: Prof. Roman Michałowski i Pani Zofia Kozłowska

Część 8: Prof. Wojciech Iwańczak i prof. Stanisław Suchodolski o Aleksandrze Gieysztorze.
Prezentacja filmu – ,,Aleksander Gieysztor – życie i pasja” autorstwa Waldemara Bortkowskiego oraz wystawy ,,Byłem i będę”. Słowo: Anna Gruszczyńska i dr Joanna Arvaniti (Archiwum PAN)