Stypendyści w/g sponsorów i krajów

Stypendia Kasy im. Józefa Mianowskiego udzielone w latach 1994/2011 (wg sponsorów i grup nauk).

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Razem
Fundacja im. Stefana Batorego
– nauki humanistyczne 12 83 55 83 76 55 89 68 55 64* 22** 662
– nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne 2 2
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
– nauki humanistyczne 5 14 18 19 22 18 29 26 5 29 42 69 61 58 68 15 57 46 601
– nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne 28 30 31 22 22 23 23 58 20 9 266
Polski Komitet do spraw UNESCO

nauki humanistyczne

5 9 14
Siemens

nauki techniczne

3 1 2 1 7
PKN „Orlen”
– nauki humanistyczne 6 9 8 23
– nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne 4 3 3 10
Fundacja „Edukacja dla Demokracji”
– nauki humanistyczne 2 2
– nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne 5 5
Ministerstwo Spraw Zagramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
-nauki humanistyczne 13 13
– nauki ścisłe przyrodnicze i techniczne 3 3
19 97 73 107 107 73 118 94 88 126 96 93 101 93 102 73 77 71 1605

* W tym 13 osób wspartych w połowie przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”.

** W tym 2 osoby wsparte w połowie przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”.

Stypendia Kasy im. Józefa Mianowskiego udzielone w latach 1994/2010 (wg kraju pochodzenia stypendysty)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Razem
Albania 1 1
Armenia 1 1 1 1 4
Australia 1 1
Austria 1 1
Azerbejdżan 1 1
Białoruś 5 16 11 16 26 14 21 17 21 25 23 19 22 15 16 13 10 24 314
Bułgaria 3 4 1 1 2 1 3 5 5 2 2 2 1 1 33
Chiny 1 1 1 1 1 5
Chorwacja 1 1
Czechy 1 1 1 1 1 1 2 8
Estonia 1 1 1 1 1 1 6
Gruzja 2 2 4
Hiszpania 1 1 2
Indie 1 1 1 1 4
Islandia 1 1
Jugosławia 1 1 1 1 1 5
Kanada 1 1
Kirgistan 1 1 2
Litwa 4 10 5 12 7 7 8 6 6 7 2 1 1 6 3 85
Łotwa 1 1 2 1 1 1 7
Macedonia 1 1 1 1 4
Meksyk 1 1
Mołdawia 2 2 2 1 1 8
Mongolia 5 5
Rosja 1 10 10 21 17 4 15 8 12 10 11 16 16 11 13 10 9 12 206
Rumunia 1 3 1 1 6
Serbia 1 1 1 1 4
Słowacja 3 1 1 1 3 9
Słowenia 1 1
Syria 1 1
Turcja 0
Ukraina 8 54 36 52 52 44 52 53 41 72 49 50 55 51 66 43 49 32 859
USA 1 1
Uzbekistan 1 1 3 2 2 1 10
Węgry 1 1 1 1 1 5
Włochy 1 1 2
19 97 73 107 107 73 118 94 88 126 96 93 101 93 102 73 77 71 1605