Stypendia

STYPENDIA DLA OSÓB Z ZAGRANICY ZAINTERESOWANYCH PROWADZENIEM BADAŃ W POLSKICH OŚRODKACH NAUKOWYCH

Kasa im. Józefa Mianowskiego w porozumieniu z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej i innymi sponsorami realizuje program stypendialny dla naukowców z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich placówkach naukowych. Kandydaci na stypendystów powinni w miarę możliwości zawczasu nawiązać kontakt z odpowiednią placówką.

Stypendia mogą obejmować pobyty od 1 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium odpowiada średniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce plus koszty zakwaterowania na poziomie hotelu asystenckiego. W wyjątkowych wypadkach stypendia obejmować mogą także zwrot części kosztu podróży.

Wnioski o stypendium składane przez zainteresowane osoby powinny zawierać:

  1. Ankietę
  2. Curriculum vitae
  3. Spis publikacji z ostatnich 5 lat
  4. Informacje o znajomości języków
  5. Opis projektu badawczego
  6. Poparcie instytucji lub organizacji gotowych gościć stypendystę
  7. Rekomendacje dwóch osób o uznanym autorytecie w Polsce
  8. Informacje o innych źródłach finansowania pobytu w Polsce

Pożądane jest, by składane dokumenty napisane były w języku polskim. Mogą także być napisane po rosyjsku lub angielsku.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu.