Program

English version | Русская версия

I CZĘŚĆ PROJEKTU REALIZOWANA W POLSCE

3 IX 2012

 • Prezentacja projektu Sibirica w Pałacu Staszica (budynek Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). Spotkanie uczestników projektu oraz członków Sekcji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

4 IX 2012

 • Prezentacja projektu w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wizyta studyjna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Wyjazd do Białegostoku na I Międzynarodową Konferencję Naukową „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa”

5 – 6 IX 2012

 • Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa” w Białymstoku (zobacz plakat i program konferencji)

7 – 8 IX 2012

 • Udział w sesji naukowej dot. tematyki projektu w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

10 – 11 IX 2012

 • Warsztaty i seminaria naukowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

12 IX 2012

 • Wizyta studyjna w Bibliotece Narodowej w Warszawie

13 IX 2012

 • Wizyta studyjna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie

14 IX 2012

 • Warsztaty i seminaria naukowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakończenie I części projektu


II CZĘŚĆ PROJEKTU REALIZOWANA W ROSJI

9 X 2012

 • Prezentacja projektu w Państwowej Naukowo-Technicznej Bibliotece Publicznej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku

10 – 11 X 2012

 • wizyta studyjna w Państwowym Archiwum Obwodu Nowosybirskiego
 • wizyta studyjna w Muzeum Krajoznawczym Nowosybirska
 • wizyta studyjna w Domie Polskim w Nowosybirsku

12 X 2012

 • wizyta studyjna w Miasteczku Akademickim Nowosybirska (Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Nowosybirski Uniwersytet Państwowy)

15 – 16 X 2012

 • warsztaty i seminaria naukowe w Instytucie Historii, Edukacji Socjalnej i Humanistycznej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Nowosybirsku

17 – 18 X 2012

 • warsztaty i seminaria naukowe w Państwowej Naukowo-Technicznej Bibliotece Publicznej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku

19 X 2012

 • Zakończenie i podsumowanie projektu w Państwowej Naukowo-Technicznej Bibliotece Publicznej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku