Galeria

Inauguracja projektu SIBIRICA

Inauguracja projektu Sibirica

Inauguracja projektu Sibirica

Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa” w Białymstoku

Przyjazd do Białegostoku. Na pierwszym planie dr Irina Trojak i prof. Bolesław Szostakowicz

Przyjazd do Białegostoku. Na pierwszym planie dr Irina Trojak i prof. Bolesław Szostakowicz

Udział w sesji naukowej w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku


Wizyta studyjna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Wizyta studyjna w Archiwum Akt Nowych

Wizyta studyjna w Archiwum Akt Nowych

Wizyta studyjna w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Wizyta studyjna w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Wizyta studyjna w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Wizyta studyjna w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Wizyta studyjna w Bibliotece Narodowej

Wizyta studyjna w Bibliotece Narodowej

Wizyta w Ośrodku KARTA

Wizyta studyjna w Ośrodku Karta. Od lewej dr L. Ostrowski, dr E. Tumanik, dr M. Wolniewicz, dr I. Trojak

Wizyta studyjna w Ośrodku Karta. Od lewej dr L. Ostrowski, dr E. Tumanik, dr M. Wolniewicz, dr I. Trojak


Seminaria i warsztaty naukowe

Seminarium dr Tomasza Szwacińskiego. Od lewej dr Leonid Ostrowski, dr Irina Trojak, dr Iwan Sokolowski

Seminarium dr Tomasza Szwacińskiego. Od lewej dr Leonid Ostrowski, dr Irina Trojak, dr Iwan Sokolowski

Zakończenie i podsumowanie polskiej części projektu

Podsumowanie projektu w Polsce

Podsumowanie projektu w Polsce