Aktualny Rocznik

Czasopismo | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXX (LV) 2021

Jaromir Jeszke, Słowo od Redaktora, str. 9
Pełen tekst (PDF)

SPRAWY NAUKI

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, str. 15
Pełen tekst (PDF)

Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie zmian w punktacji czasopism naukowych wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, str. 25
Pełen tekst (PDF)

List Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie projektu Ustawy Kopernikańskiej, str. 27
Pełen tekst (PDF)

List z Ministerstwa Edukacji i Nauki, str. 31
Pełen tekst (PDF)

AUTOBIOGRAFIE UCZONYCH

Janusz Lipkowski, Garść wspomnień z mojej działalności w sferze nauki, str. 35
Pełen tekst (PDF)

Stefan Zamecki †, Pierwsze moje spotkania z problematyką naukoznawczą, str. 79
Pełen tekst (PDF)

STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI

Piotr Hübner, Kasa Imienia Józefa Mianowskiego (1881–1951), str. 133
Pełen tekst (PDF)

Waldemar Jerzy Affelt, Rizomatyczność dziedzictwa Japonii na przykładzie Inujima Art Project w prefekturze Okayama oraz opowieści o kulturze The „DATE Culture” Fostered by Masamune w prefekturze Miyagi, str. 145
Pełen tekst (PDF)

Adrian Trzoss, Komputerowo wspomagane metody badania tekstów w polskiej perspektywie, str. 213
Pełen tekst (PDF)

NA OBRZEŻACH NAUKI

Stefan Zamecki †, Czytając książkę Jana Piskurewicza Madame Curie, Einstein, Langevin, Rutherford i inni. Wątki naukowe, pedagogiczne, społeczne i polityczne, Warszawa 2020, ss. 191, str. 229
Pełen tekst (PDF)

PRO MEMORIA

Jerzy Strzelczyk, „Vir virtuosus et utilis populo” Henryk Samsonowicz (1930–2021) – mistrz, nauczyciel i wzór, str. 251
Pełen tekst (PDF)

Iwona Arabas, Wspomnienie o prof. dr hab. Barbarze Kuźnickiej, str. 261
Pełen tekst (PDF)

RECENZJE

Tomasz Nakoneczny, Recenzja książki Antona Saifullayeu Postkolonialne historiografie. Casus jednego średniowiecza, str. 265
Pełen tekst (PDF)

KRONIKA

Ósma edycja Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza rozstrzygnięta (Barbara Bienias), str. 281
Pełen tekst (PDF)

Dziewiąta edycja Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza rozstrzygnięta (Barbara Bienias), str. 285
Pełen tekst (PDF)

Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w 2021 roku (Joanna Schiller-Walicka), str. 289
Pełen tekst (PDF)

Nasi autorzy, str. 295
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe