Fundacja

Aktualności

02.08.2021

Andrzej Biernacki Warsaw Poland September 21 2009 Fot Mariusz Kubik

Andrzej Biernacki Fot.Mariusz Kubik

Dnia 23 lipca 2021 roku zmarł dr hab. Andrzej Biernacki, prof. PAN jeden z twórców odrodzonej w 1991 roku Kasy Mianowskiego, jej skarbnik i członek Komitetu w kilku pierwszych kadencjach. Dzięki jego inicjatywie Kasa Mianowskiego otrzymała pierwszą prywatną dotację od Pani Janiny Kulikowskiej, wieloletniej sekretarki Fundacji Kościuszkowskiej oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Znakomity znawca historii literatury oraz życia naukowego i literackiego, krytyk literacki, felietonista i edytor, autorem kilkuset biogramów polskich uczonych i literatów oraz redaktor naczelny międzynarodowego rocznika „Organon”, początkowo wydawanego przez Kasę Mianowskiego. Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia. Komitet i Rada Fundatorów Kasy Mianowskiego

Wystąpienie dr. hab. Andrzeja Biernackiego na jubileuszu Kasy Mianowskiego w dniu 12 grudnia 2011 roku: https://www.youtube.com/watch?v=9Pfs000zANI&t=227s

 

02.07.2021

       Dnia 15 stycznia 2021 roku zmarła w Warszawie prof. dr hab. Barbara Kuźnicka. Była jedną z osób, które reaktywowały w 1991 roku Kasę Mianowskiego, dzięki której fundacji udało się rozwinąć skrzydła i aktywnie działać przez prawie dwie dekady. Była przewodniczącą Rady Fundatorów Kasy Mianowskiego, pełniącej funkcję rady nadzorczej. Dzięki Jej staraniom w Radzie Fundatorów znalazło się grono wybitnych uczonych związanych przede wszystkim z Polską Akademią Nauk, zaś Akademia i jej ówczesne Prezydium wsparło ideę odrodzenia Kasy Mianowskiego. Jako profesor nauk humanistycznych specjalizowała się w historii nauk farmaceutycznych, zwłaszcza ziołolecznictwa i jego zastosowań. Przez całe swe życie naukowe związana była z Instytutem Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN. Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy głębokie wyrazy współczucia. Komitet i Rada Fundatorów Kasy Mianowskiego

Wystąpienie prof. Barbary Kuźnickiej na jubileuszu Kasy Mianowskiego w dniu 12 grudnia 2011 roku: https://www.youtube.com/watch?v=61iMPbLLH2c

 

22.06.2020

Prof. Władysław FindeisenW dniu 18 czerwca 2020 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy wybitnemu uczonemu i działaczowi publicznemu profesorowi Władysławowi Findeisenowi, prezesowi Kasy im. Mianowskiego w latach 1991-2009, honorowemu członkowi Fundacji. Profesor, który choć urodzony w Poznaniu, związany jest z Warszawą, w której ukończył Liceum im. Stanisława Staszica, brał udział w Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu i na Mokotowie, po którym był internowany w obozie jenieckim w Niemczech.

Profesor Władysław Findeisen w 1981 r. został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej w pierwszych wolnych wyborach władz akademickich, przeprowadzając Uczelnię przez okres Stanu Wojennego, by w 1985 r. zostać odwołanym przez Ministra Szkolnictwa Wyższego z powodów politycznych. W późniejszych latach, w ramach aktywności publicznej, był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w latach 1989-93 Senatorem RP. Posiada znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i bogaty dorobek naukowy, jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Nadano mu szereg godności, w tym 4 doktoraty honoris causa oraz najwyższe polskie odznaczenie cywilne – Order Orła Białego.

Gratulujemy!

Zobacz: Wywiad z prof. Władysławem Findeisenem

 

18.09.2019

Dnia 16 września 2019 roku zmarł prof. Janusz Haman, członek Rady Fundatorów Kasy Mianowskiego od początku wznowienia jej działalności w 1991 roku, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
Janusz Haman

Janusz Haman

01.03.2019

Dnia 28 stycznia 2019 roku odbyło się zbiorcze posiedzenie ciał kolegialnych Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. W związku z zakończeniem trzyletniej kadencji (2016-2018) Komitetu Kasy dokonano wyboru jego nowego składu. Z dalszego udziału w pracach Komitetu zrezygnowali: dotychczasowy wiceprezes Wojciech Kriegseisen oraz członek Komitetu, Andrzej Śródka. Na ich miejsce wysunięto kandydatury Andrzeja Zakrzewskiego i Roberta Zaborowskiego, przyjęte jednomyślnie w wyniku głosowania przez Radę Naukową i Radę Fundatorów.

Po przeprowadzeniu wyborów skład Komitetu Kasy na kadencję 2019-2021 jest następujący:

Prezes Leszek Zasztowt

Wiceprezes Andrzej Zakrzewski

Sekretarz Joanna Schiller-Walicka

Skarbnik Jacek Soszyński

Członkowie:

Jaromir Jeszke

Jan Piskurewicz

Grzegorz Płoszajski

Jarosław Włodarczyk

Robert Zaborowski

 

W związku ze śmiercią 2 listopada 2018 roku Jerzego Wyrozumskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej, dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Został nim Paweł Haensel, delegat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, dotychczasowy sekretarz Rady. W wyniku głosowania na stanowisko sekretarza Rady Naukowej wybrano jednomyślnie Alicję Pihan-Kijasową.

Dokonano także wyboru dwojga nowych członków Rady Fundatorów. Kandydatami byli: Janusz Lipkowski, prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, oraz Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Obie kandydatury zostały w głosowaniu przyjęte jednomyślnie.

 

   

 

Starsze Wpisy…