Józef Mianowski Fund – A Foundation for the Promotion of Science

 

Video Coverage

We invite you to watch video coverage of Jubilee Celebrations which took place on 12th December of 2011 at the Staszic Palace in Warsaw. The recording was produced by European Web-TV.

Relacja z obchodów jubileuszowych Kasy im. Mianowskiego:

Otwarcie uroczystości:

Słowo od prof. Władysława Findeisena:

Słowo od prof. Barbary Kuźnickiej:

Prezentacja Książki Jubileuszowej – prof. Leszek Zasztowt:

Prezentacja Tomu XX rocznika „Nauki Polskiej” – prof. Jan Piskurewicz:

Słowo o wydawnictwach Kasy Mianowskiego – prof. Andrzej Śródka:

Słowo o Janinie Kulikowskiej – prof. Andrzej Biernacki:

Przyszłość i perspektywy Kasy im. Mianowskiego – Paweł Charkiewicz:

Słowo od prof. Jerzego Pelca – wiceprezesa Kasy im. Mianowskiego:

Występ chóru przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim: