Józef Mianowski Fund – A Foundation for the Promotion of Science

 

Board

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND in 2011 Standing, from the left: :Krzysztof Nieczypor, Jan Piskurewicz, Stanisław Kiczuk, Marek Wesołowski, Andrzej Śródka, Janina Jóźwiak, Włodzimierz Siwiński, Barbara Kuźnicka, Joanna Schiller-Walicka, Jerzy Wyrozumski, Andrzej Tomczak, Edward Potkowski, Władysław Wilczyński, Jarosław Włodarczyk, Leszek Zasztowt.. Sitting in the middle: Lidia Dyjak

COMMITTEE

 • President : Leszek Zasztowt
 • Vice-President : Andrzej Zakrzewski
 • Secretary : Tomasz Siewierski
 • Treasurer : Jacek Soszyński
 • Members: Jaromir Jeszke, Iwona Arabas, Grzegorz Płoszajski, Jarosław Włodarczyk, Robert Zaborowski

 • Program Director: Mateusz Hübner

ACADEMIC COUNCIL

 • President: Paweł Haensel, Warsaw Society of Sciences
 • Secretary: Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań Society of Friends of Arts and Sciences

Members – delegates:

 • Kazimierz Przyszczypkowski – Adam Mickiewicz University
 • Stanisław Kiczuk – Catholic University of Lublin
 • Jan Machnik – Polish Academy of Arts and Sciences
 • Izabella Malej – University of Wrocław
 • Alojzy Nowak – Warsaw University
 • Andrzej Jakubowski – Warsaw University of Technology
 • Andrzej Rychard – Polish Academy of Sciences
 • Andrzej Tomczak – Nicholas Copernicus University
 • Aleksander Weron – Wrocław University of Technology
 • Marek Wesołowski – Gdańsk Scientific Society
 • Janusz Wrona – University of Maria Curie-Skłodowska
 • Alicja Pihan-Kijasowa – Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences
 • Władysław Wilczyński – University of Łódź

 

BOARD OF FOUNDERS

President: Teresa Chynczewska-Hennel

Members: Bogumiła Berdychowska, Władysław Findeisen, Piotr Hubner, Wojciech Iwańczak, Hanna Krajewska, Zbigniew Antoni Kruszewski, Leszek Kuźnicki, Jerzy Langer, Halina Lichocka, Janusz Lipkowski, Jan Malicki, Anna Nasiłowska, Jan Piskurewicz, Andrzej Rachuba, Maciej Radziwiłł, Marek Radziwon, Adam Daniel Rotfeld, Teresa Rząca-Urban, Joanna Schiller-Walicka, Elżbieta Smułkowa, Danuta Sosonowska, Mariusz Wołos, Jarosław Wróbel

AUDITORIAL COMMITTEE

President: Anna Trojanowska

Members: Jan Szumski, Bogusław Niemirka

BOARD, 2010

 

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND in 201O Standing, from the left: Andrzej Tomczak, Jan Piskurewicz, Jerzy Wyrozumski, Leszek Zasztowt, Jarosław Włodarczyk, Joanna Schiller, Natalia Lietz, Lidia Dyjak, Andrzej Biernacki. Sitting, from the left: Stanisław Kiczuk, Jerzy Osiowski, Władysław Findeisen, Barbara Kuźnicka, Władysław Wilczyński

BOARD 1918-1939

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND 1918-1928 Sitting, from the left: Józef Ujejski, Tadeusz Kotarbiński, Józef Morozewicz, Jan Zalewski, Wacław Baehr, Bolesław Markowski, Franciszek Czubalski, Karol Lutostański, Czesław Witoszyński, Czesław Białobrzeski, Jan Jakubowski

MEMBERS OF THE BOARD OF MIANOWSKI FUND, 29 of June 1939 Standing, from the right: Ludwik Szperl, Stanisław Michalski, Wojciech Świętosławski, Ludwik Krzywicki, Ignacy Mościcki, Czesław Białobrzeski, Bolesław Hryniewiecki, Witold Staniewicz i inni