Józef Mianowski Fund – A Foundation for the Promotion of Science

 

Editorial staff

Editorial staff: Andrzej Biernacki,
Ligia Henczel,
Jaromir Jeszke (redaktor naczelny),
Łukasz Jeszke (redaktor wydania elektronicznego),
Dorota Kozłowska (sekretarz redakcji),
Jan Piskurewicz,
Jacek Soszyński,
Jan Jakub Surman,
Andrzej Śródka,
Monika Wiśniewska (II sekretarz redakcji),
Jarosław Włodarczyk,
Stefan Zamecki,
Leszek Zasztowt.

Program Council: Osman Achmatowicz,
Daniel Beauvois,
Dietrich Benner,
Ireneusz Białecki,
John Connelly,
Roman Duda,
David Frick,
Leonid Gorizontow,
Janusz Grzelak,
Piotr Hübner,
Helmut Juros,
John Micgiel,
Roman Murawski,
Boris Nosov,
Ilana Löwy,
Henryk Samsonowicz,
Andrzej Ziabicki †.