Władze

KOMITET

  • Prezes: Leszek Zasztowt
  • Wiceprezes: Andrzej Zakrzewski
  • Sekretarz: Tomasz Siewierski
  • Skarbnik: Jacek Soszyński
  • Członkowie: Jaromir Jeszke, Iwona Arabas, Grzegorz Płoszajski, Jarosław Włodarczyk, Robert Zaborowski
  • Dyrektor Programowy: Mateusz Hübner

RADA NAUKOWA

 • Przewodniczący: Paweł Haensel – delegat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • Sekretarz: Alicja Pihan-Kijasowa

Członkowie – delegaci:

 • Polskiej Akademii Nauk – Andrzej Rychard
 • Polskiej Akademii Umiejętności – Jan Machnik

 • Gdańskiego Towarzystwa NaukowegoMarek Wesołowski
 • Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Alicja Pihan-Kijasowa

 • Uniwersytetu Warszawskiego – Alojzy Nowak

 • Politechniki Warszawskiej – Andrzej Jakubowski

 • Uniwersytetu Warszawskiego – Izabella Malej
 • Politechniki Wrocławskiej Aleksander Weron

 • Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Kazimierz Przyszczypkowski

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Andrzej Tomczak

 • Uniwersytetu Łódzkiego – Władysław Wilczyński

 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Janusz Wrona

 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Stanisław Kiczuk

RADA FUNDATORÓW

Przewodnicząca: Teresa Chynczewska-Hennel

Członkowie: Bogumiła Berdychowska, Władysław Findeisen, Piotr Hubner, Wojciech Iwańczak, Hanna Krajewska, Zbigniew Antoni Kruszewski, Leszek Kuźnicki, Jerzy Langer, Halina Lichocka, Janusz Lipkowski, Jan Malicki, Anna Nasiłowska, Jan Piskurewicz, Andrzej Rachuba, Maciej Radziwiłł, Marek Radziwon, Adam Daniel Rotfeld, Teresa Rząca-Urban, Joanna Schiller-Walicka, Elżbieta Smułkowa, Danuta Sosonowska, Mariusz Wołos, Jarosław Wróbel

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Anna Trojanowska

Członkowie: Jan Szumski, Bogusław Niemirka

WŁADZE KASY 2011 – 2016

Członkowie władz Kasy im. Mianowskiego, 2011 r.

RADA NAUKOWA KASY IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO w 2011 Stoją od lewej: Krzysztof Nieczypor (Dyr. Progr.), Jan Piskurewicz (Członek K), Stanisław Kiczuk (Członek RN), Marek Wesołowski (Członek RN), Andrzej Śródka (Członek K), Janina Jóźwiak (Skarbnik K)), Włodzimierz Siwiński (Wiceprezes K), Barbara Kuźnicka (Przewodnicząca RF), Joanna Schiller-Walicka (Sekretarz K), Jerzy Wyrozumski (Przewodniczący RN), Andrzej Tomczak (Członek RN), Edward Potkowski (Sekretarz RN), Władysław Wilczyński (Członek RN), Jarosław Włodarczyk (Członek K), Leszek Zasztowt (Prezes K). W środku: Lidia Dyjak (Kierownik Biura Kasy)

WŁADZE KASY 1994 – 2011

CZŁONKOWIE WŁADZ KASY IM. MIANOWSKIEGO w 2010 (KOMITET, RADA NAUKOWA I RADA FUNDATORÓW) Stoją od lewej: Andrzej Tomczak (członek RN), Jan Piskurewicz (członek K), Jerzy Wyrozumski (Przewodniczący RN), Leszek Zasztowt (Prezes K), Jarosław Włodarczyk (członek K), Joanna Schiller (Sekretarz K), Natalia Lietz, Lidia Dyjak (kierownik Biura Kasy), Andrzej Biernacki (członek K). Siedzą od lewej: Stanisław Kiczuk (członek RN), Jerzy Osiowski (Członek RN), Władysław Findeisen (Członek Honorowy K, członek RF), Barbara Kuźnicka (Przewodnicząca RF), Władysław Wilczyński (Członek RN)

WŁADZE KASY 1918-1939

KOMITET ZARZĄDZAJĄCY KASĄ IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO 1918-1928 Siedzą od lewej: Józef Ujejski, Tadeusz Kotarbiński, Józef Morozewicz, Jan Zalewski, Wacław Baehr, Bolesław Markowski, Franciszek Czubalski, Karol Lutostański, Czesław Witoszyński, Czesław Białobrzeski, Jan Jakubowski

ZEBRANIE RADY NAUKOWEJ KASY IM. MIANOWSKIEGO, 29 CZERWCA 1939 Stoją od prawej: Ludwik Szperl, Stanisław Michalski, Wojciech Świętosławski, Ludwik Krzywicki, Ignacy Mościcki, Czesław Białobrzeski, Bolesław Hryniewicz, Witold Staniewicz i inni.